יום שני, אפריל 25

אז איך אומרים את הגופים בפורטוגזית?


Euאני
Vocêאתה
\ את
Eleהוא
Elaהיא
Nósאנחנו
Vocêsאתם
\ אתן
Elesהם
Elasהן